Deelregio De Brug

De Wet op Passend Onderwijs bepaalt dat de schoolbesturen per regio moeten samenwerken in een regionaal samenwerkingsverband (swv). In het primair onderwijs zijn er 75. Rond Zwolle gaat het om samenwerkingsverband 2305 PO. Het swv 2305PO beslaat de gemeenten Zwolle, Kampen, Zwartewaterland (behalve Zwartsluis), Staphorst ( behalve de kern van Staphorst), Olst-Wijhe, Raalte, Hattem, Heerde en Oldebroek. Schoolbesturen met basisscholen in deze gemeenten werken samen, aangevuld met de scholen voor Speciaal Onderwijs voor cluster 3 en 4 in de regio.

Deelregio De Brug is één van de zes deelregio’s in het regionale swv 2305PO. De deelregio heeft een bestuur, samengesteld vanuit de besturen behorend bij deze deelregio. Bart Kloppenburg is coördinator van de deelregio en u kunt contact met hem opnemen via directie@ecadapt.nl of mobiel op 06 - 405 853 36.

 DE VISIE 

 De  schoolbesturen stellen dat zij zich verantwoordelijk voelen voor alle leerlingen  van 4-12/13 jaar in de deelregio.

Als individueel schoolbestuur is er zorgplicht voor zowel de kwaliteit van het onderwijs als voor leerlingen die extra ondersteuning behoeven. Dit impliceert dat de 1e verantwoordelijkheid voor leerlingen op het niveau ligt van het schoolbestuur. De gezamenlijke  2e verantwoordelijkheid is er in het bijzonder voor de leerlingen in het SBO en de leerlingen in het speciaal onderwijs cluster 3 en 4 (in het vervolg SO). De 3e (ook gezamenlijke) verantwoordelijkheid betreft de maatschappelijke opdracht voor alle leerlingen een zo passend mogelijk aanbod aanwezig te hebben.

De besturen zijn van opvatting dat er, daar waar gewenst en noodzakelijk, sprake is of kan zijn van intensieve samenwerking, zeker als het gaat om de ondersteuningsstructuur. 

 

 

Samenwerkingsverband De Brug